Преформатирани клетки - бъдещето на трансплантациите

20 January 2022
MenTrend.bg онлайн
Микроскопски кадър на колония плурипотентни клетки
Микроскопски кадър на колония плурипотентни клетки

Проф. Шиня Яманака от Киото прави през 2006 г. едно невероятно откритие, което ще остане в историята на медицината. Обратно на всичко, което се е смятало до този момент, той доказва, че зрели човешки клетки, без значение дали от кръв, кожа или други органи, могат да се превърнат в универсални стволови клетки като у ембрион. След което да бъдат използвани като “строителен материал” за възстановяване на сърце, черен дроб, мозък, нервна тъкан и други органи, повредени заради болест или възрастови изменения.

Краткото научно название на тези клетки е iPS, а по-дългото е: индуцирани плурипотентни (многофункционални) стволови клетки. Откритието на проф. Яманака на практика

позволява отглеждането

на тъкани и нерви от собствени

клетки на пациента.

Заради това той получава Нобелова награда за медицина през октомври 2012 г.
Ръководеният от него Център за изследване и приложение на плурипотентни стволови клетки към университета в Киото вече прави изследвания и клинични тестове за лечение на болестта на Паркинсон, диабет и болести на кръвта чрез iPS клетки.

С прости думи опитите, които проф. Яманака и екипът му в Киото правят, може да се опишат по следния начин: вземат кожни клетки, изчистват ги от генетичната информация, която говори за принадлежността им към кожата, тоест превръщат ги в универсални iPS клетки, а след това ги препрограмират така, че те стават клетки от сърдечна тъкан например. Виждайки как тези клетки бият в ритъма на сърцето, човек трудно може да повярва на очите си, но е безспорен факт.   Проф. Яманака с Нобеловата награда за медицина през 2012 г.

Проф. Яманака с Нобеловата награда за медицина през 2012 г.

Вече има и клинични изпитания с пациенти с очни болести и патология на ретината. Последните експерименти на центъра за изследване на iPS клетки в Киото дават увереност, че благодарение на новите технологии

ще може да се помогне

на парализирани хора и

такива със сериозни

гръбначни травми.

Освен това iPS клетките повишават и шанса за успешна борба с раковите заболявания, както и за стимулиране на клетките на имунната система. С всяка изминала година процедурите се усъвършенстват, така че да се избягват неблагоприятни мутации на клетките и да се достигне максимална степен на безопасност - категорично условие за разрешение на клинични изпитания с хора.

Откритието на проф. Яманака вдъхновява научната общност и дава началото на стотици изследвания по целия свят. Япония обаче остава лидер в тази насока. Учени от Токийския университет успяват да отгледат здрав орган от iPS клетки на едно животно в тялото на представител на друг вид. Така панкреас от плурипотентни клетки на мишка, отгледан в тялото на плъх, е имплантиран в друг гризач, болен от диабет. Тестът отчита регулиране на равнището на глюкозата в кръвта и подобряване на показателите на болното животно. В друг експеримент кожни клетки от лабораторни мишки са превърнати в плурипотентни, а след това в моторни невронни клетки. Тези неврони са имплантирани в гризачи, чиито задни лапи били парализирани заради травма на гръбнака, след което крайниците започнали да се движат. Клиничните тестове продължават с маймуни и скоро се очаква да започнат да се прилагат и на хора. Подобни експерименти карат учените да вярват в огромните възможности за бъдещето, които делото на проф. Яманака предоставя.

В момента различни учени по света работят над това препрограмирането на стволовите клетки да може да се използва в медицината и фармацевтиката. Едни разработват трансплантационни терапии с помощта на iPS клетки, други търсят нови лекарствени средства на основата на тъкан, получена от пациента за токсикологични изследвания и изучаване на причините за различните заболявания.
Миналата година проф. Яманака посети България и изнесе лекция за плурипотентните клетки в БАН.

Коментари

Няма коментари. Бъдете първия с коментар по темата.
Остави коментар:

Име:

Eл. поща:

Коментар:* (макс. 1000 знака)
Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.

Съвет за електронни медии: Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69, Тел: 02/ 9708810, E-mail: office@cem.bg, https://www.cem.bg/