Контакти

email: contacts@mentrend.bg

адрес: София, 1202

           ул. Кирил и Методий, 84

телефони: 02/9422546

                 02/9422778

Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.