Екип

MenTrend се списва главно от авторите на списание TREND - пътеводителя за тенденции в света на политиката, икономиката, бизнеса, културата и стила на живот, който излиза на хартия два пъти годишно в общо 608 страници.

Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.