Учителя: Болестта е чистене и възпитателно средство

17 January 2022
Лили Ангелова
Дънов сред любимите си ученици
Дънов сред любимите си ученици

Където има любов, няма вдигане на шум

Петър Дънов е духовният учител на българите. Известен е и по света, като има своите последователи 77 години след смъртта си. Родил се е на 11 юли 1864 г. в с. Хатърджа, днес Николаевка. От малък учи цигулка и композира над 160 музикални творби, пропити с особен мистицизъм. От 1883 г Петър Дунов учи в новооткрития в Свищов богословски отдел към Американското методистко училище. През лятото на 1888 г. заминава за Америка, където следва в семинарията "Дрю", Медисън, а по-късно продължава и в Теологическия факултет на Бостънския университет. Когато се връща у нас през 1897 г. в с. Тетово, Русенско, с него се случва чудо. В малка странноприемница, където е отседнал с баща си, Петър Дънов е озарен неочаквано от мека бяла светлина. В този момент свещеник Константин Дъновски - бащата на Петър, вижда фигурата на Христос, застанала до сина му, и чува глас: "Ще го направя канара моя непоколебима, върху която ще иззидам царството си". От този момент нататък Дънов започва да предсказва различни събития, спира да се храни с месо и е в непрекъсната връзка с божествената реалност, а тялом живее в условията на материалния свят. Стотици са формулите и молитвите, които оставя за бъдещите поколения. С част от тях продължаваме да ви запознаваме.

Молитвите и формулите му са целебни
Молитвите и формулите му са целебни

За тялото и здравето

- Ако измервате тялото на човека, ще видите, че то е създадено от числа. Всеки орган в него отстои на определен сантиметър от другите. Ако човек знае как да съчетава тези числа, ще е здрав и щастлив.

- Цялото ни тяло е свързано с божествения, духовния и физическия свят. Ако знаете законите и постъпвате правилно божествения, духовния и фактите на физическия свят, вие ще сте напълно здрави.

- Не бива да се пресилвате с прекомерна работа, нито на нервната система, нито на мускулната. Ако го правите, изменението започва в главата, а после става преобразуване и в цялото тяло.

- На всеки седем години тялото се изменя, подновява се кръвта. Тогава трябва и да се прави и пълен пост - седмици, колкото издържите на вода, плодове и жито.

- Човек е създаден с тяло разумно, но ако срещнете някакво несъответствие, несъразмерност в тялото му, да знаете, че той сам е виновен за това - има известно отклонение от правия път на развитие. Ако един човек е нисък, а ръцете му са много дълги, това се дължи на това, че в минали животи е бил крадец, обичал е да присвоява или пък някой от дедите му е бил крадец. Това се отнася до всяко несъразмерно тяло.

- Божественото, причинно тяло е в мозъка, духовното е в дробовете, физическото - в храносмилателната система, с главата - служим на Бог, а с дробовете служим на ангелите. Там, където ви заболи, помолете се за помощ от съответния орган, благодарете му, кажете, че го обичате.

- Чрез вашите добри мисли, чувства и постъпки събирате материал за строеж на вашето бъдещо тяло, сърце и мозък. Какъвто материал съберете, това ще съградите.

- Носът, устата, ушите, очите, веждите - всичко, трябва да е в хармония. Петте сетива са апарати, чрез които ние се свързваме с невидимия свят. Ако нашите сетива не функционират правилно, от онзи свят не могат да ни дадат помощ, колкото и да им се молите. Първо отпушете носа си, измийте устата си и т.н.

За душата и духа

- Бог живее в душата на човека. Сърцето чувства болката, но не може да си помогне. Умът може да премахне болката. Това, което умът не може, душата може. Душата има две седалища - едното е в слънчевия сплит, другото - в центъра на мозъка. Душата е свързана с висши същества от различни йерархии, а пък човешкият дух е свързан с Бога. Ако мисълта, желанието и постъпките не са правилни, не може да постигнеш нито едно свое желание или мечта.

- Всички души са свързани с тялото си с една много тънка нишка. Някъде под дробовете има една нишка, която държи връзка. Когато излезе душата от тялото, се вижда как този конец е свързан с душата. И по този конец тя се връща в тялото си. Някой път може да са преплетени нишките. И тогава ти не можеш да влезеш в тялото си - трябва да дойде някой майстор да помогне. Обикновено това са ангелите, но ако си заслужил. Иначе така съществуват хората в кома.

- Здравето на човека зависи от неговия дух, от добротата на неговата душа, от светлината на неговия ум и от мекотата на сърцето му. Веселостта е способ, който принадлежи на божествения свят. Да бъде човек весел не е качество на физическия свят. Да бъдеш разположен духом, това е качество на духа. Когато духът не действа, хората бързо остаряват, без значение годините им.

- Неврастенията или невротизмът не е нищо друго освен дерайлиране от правия път на живота, същото се дължи и на прекомерния стремеж към бързо, преждевременно развитие, което не заслужавате.

- Който страда от сърцебиене, е горделив човек, който страда от главоболие, е тщеславен. Дисхармоничните мисли разстройват мозъчната система. Дисхармоничните чувства - симпатиковата нервна система, а постъпките разстройват мускулната и костната система.

- Повечето болести на света се дължат на безверието на човечеството. Преди всичко хората не вярват, че може да се живее добре и без да си лош, че може да се живее без лъжа, с малко и т.н. Всички болести се дължат на яденето.

- Болният има право да се оплаква от време на време, здравият - никога! Пазете се никога да не преувеличавате или да намалявате нещата. Болестта я представяйте тъй, както е, и здравето също. Ако преувеличите или намалите положението си, то ще се промени, но може и не във ваша полза.

- Болестите идват, за да се смекчи сърцето на човек. Вложете добродетелта за основа на вашия живот и краката няма да ви болят, нито стомахът, нито главата. Щом започнат да ви посещават лоши мисли, болестите идват, същото е и когато направите зло някому - дори без да искате. Болестта е чистене, възпитателно средство, за да направи човека по-мек.

- Един човек, който постоянно вижда чуждите погрешки, той ще направи същите погрешки. Който не вижда добродетелите на хората, не може да ги прояви. И другите не ги виждат в него.

- Докато ядете пастърма, докато ядете свинско, пилешко, Господ не може да ви лекува. Докато ядете консервирана храна, стояла с месеци в кутии, никой не може да ви помогне. Спрете с боклуците.

- В плодовете и зеленчуците са скрити все живи души. И те се радват, когато ги ядете с любов. Когато възприемате всичко с любов, внасяте живот в себе си и тогава те ще ви дадат това, което Бог е вложил в тях, слънцето също. Ще стане обмен между вас. А месото е мъртва материя, за да е на трапезата, някой е страдал, за да може вие да го изядете. Рядко може да ядете месо, по-скоро риба, и то когато нямате сила, когато сте били болни. Друг вид месо - не. Всеки човек, който не живее добре, е месоядец. Вие избирате, имате това право.

- Мислите и чувствата ви определят състоянието ви в света - какви приятели ще имате, здравето ви, всичко зависи от мисълта ви. Когато сте силно концентрирани в своята мисъл и тя е праведна, никое животно не може да ви нападне.

За мислите и думите

- Дрънкането произтича от безлюбието. Празните каци дрънкат, а пълните са тихи и спокойни. Където има любов, няма вдигане на шум. Всяко нещо, лишено от смисъл, вдига шум.

- Човек забравя, защото не е развил чувството на ред и порядък в себе си. Когато говорите мръсни думи, омърсявате съзнанието си. Като говорите, че този е лош, онзи също, вие се цапате. Хората с опетняване на съзнанието си боледуват.

- Пей често. Който не го прави, зъбите го болят. Пеенето чисти човека. Българинът право казва: "Който пее, зло не мисли".

- Мисълта и паметта отслабва, когато не живеете на светло, липсва ви светлина.

Формули за ограждане, защита от лошотия

1. В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа. Казва се три пъти. Това е една от най-силните формули на Учителя. Следващите са: "Никоя сила в света не е в състояние да спъне моето божествено растене", "В божествения план е аз да раста в добредетелта", "В божествения план е аз да живея в Божията истина", "В божествения план е аз да цъфтя в Божията мъдрост, да изгрея в Божията любов", "Дето е Господ, там съм и аз". Кажете ли някоя от тези формули три пъти сутрин, обед, вечер, вие се ограждате с могъща аура и всички бели братя са на ваша страна, по думите на Дънов.

2. Пръстите на ръцете, допрени пред устата с длани навън. В това положение се произнася: "В името на Божията любов, в името на Божията мъдрост, в името на Божията истина, в която живеем и се движим и със силата на живото слово Божие, да се разпръснат всички зли и лукави помишления и вражески сили. Казвате го три пъти. Следва - духане и разпръсване встрани, като се взима с пръстите от устата и се пръска настрани. Амин.

3. Направете един светъл кръг около себе си и един отгоре около главата си с дясната ръка и кажете: "В името на Божията любов, в името на Божията мъдрост, в името на Божията истина и със силата на Духа Божий, в тия светли кръгове да се разбият всички лоши мисли, които идат, всичките лоши заклинания да станат на пух и прах". Амин.

4. "Господи, разпръсни всички лъжи, замисли, мисли и планове на тъмните сили. Разбий козината им, да потънат в земята и да се разтопят във водата. Накрая събирате пръстите и духате три пъти. Амин.

5. "Любовта иде." Кажете го три пъти. Амин! От тези думи злите духове бягат.

6. "Светлина, светлина, светлина!"

"Любов, любов, любов!"

"Правда, правда, правда!" Амин.

При нужда повтаряйте избрана от вас формула три пъти, три пъти на ден, за да се оградите със светлина и положителни мисли.

Коментари

Няма коментари. Бъдете първия с коментар по темата.
Остави коментар:

Име:

Eл. поща:

Коментар:* (макс. 1000 знака)
Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.

Съвет за електронни медии: Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69, Тел: 02/ 9708810, E-mail: office@cem.bg, https://www.cem.bg/