Матрицата на Айзенхауер - как да разпределим правилно времето

24 November 2021
Теодора Шопова

Времето е невероятно ценен, но ограничен ресурс.
Чували сте легендата за Сизиф, нали?

Тя разказва за едноименния герой, който бил строител и цар на древногръцкия град Коринт (днес - Етер), когото след смъртта му боговете осъдили на тежък труд - навиване на планина, разположена в най-дълбоката пропаст под царството на Хадес, наречена Тартар.
Денонщно търкалял тежък камък, който щом достигнел върха, се плъзгал отново надолу.

С две думи, Сизифов труд се отнася до максималното усилие, положено за изпълнение на задача, която не е донесла желания резултат.

Матрицата на Айзенхауер обаче ще ви помогне да управлявате времето си ефективно.

С нейна помощ ще се научите да разбирате по-добре себе си и времето си. Техниката е проста и лесна за изпълнение, което не намалява положителния ефект.

Тя ще ви помогне да структурирате времето си, да го използвате по-рационално и продуктивно, а също и да изключите от живота си това, което отнема вашите времеви ресурси.

Фразата на Дуайт Д. Айзенхауер, генерал и 34-ти президент на Съединените щати, „не всички спешни въпроси са важни и не всички важни въпроси са спешни“ най-добре описва принципа, залегнал в основата на метода, наречен матрицата на Айзенхауер.

• Разделете лист хартия на четири квадрата.
• В горния ляв квадрат запишете всичките си ВАЖНИ и СПЕШНИ случаи.
• Горе вдясно - ВАЖНИ и НЕСПЕШНИ
• Долу вляво - НЕВАЖНИ и СПЕШНИ
• Долу вдясно - НЕВАЖНИ и НЕСПЕШНИ

ВАЖНИ И СПЕШНИ. Делата от този квадрат не търпят отлагане. Сроковете отнемат много енергия и ресурси, така че е по-добре да ги избягвате, правилният анализ и разпределението на времето ще ви помогнат да направите нещата навреме, като по този начин спестите енергията си.

ВАЖНИ И НЕСПЕШНИ. Ето какво определя основната ви дейност. Тези задачи трябва да бъдат планирани и изпълнени навреме, За да не мигрират към енергоемкия първи квадрат.

НЕВАЖНИ И СПЕШНИ
. Анализирайте този списък, вижте какво може да бъде премахнато от него поради безполезността на изпълнението. Зачеркнете ненужното и забравете за него. Кое от този списък може да бъде делегирано и на кого.

НЕВАЖНИ И НЕСПЕШНИ. Ако това са дейности, които ви доставят удоволствие, избройте ги като важни, а не спешни, и насрочете специално и ограничено време за тях. Зачеркнете всичко останало от списъка си със задачи. Това са онези безполезни неща, които ви отнемат енергия и време.

Може да не сте в състояние да управлявате разумно времето си веднага.
Но от първото прилагане на техниката ще ви стане по-ясно къде пропилявате лъвския дял от времето си и защо не ви достига.

Коментари

Няма коментари. Бъдете първия с коментар по темата.
Остави коментар:

Име:

Eл. поща:

Коментар:* (макс. 1000 знака)
Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.

Съвет за електронни медии: Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69, Тел: 02/ 9708810, E-mail: office@cem.bg, https://www.cem.bg/