Извънземните са и богословски проблем

15 June 2021
Георги Милков
В това изображение на Иисус Христос в църквата на село Добърско мнозина виждат формите на космическа ракета.
В това изображение на Иисус Христос в църквата на село Добърско мнозина виждат формите на космическа ракета.

Напредъкът в технологиите неминуемо ще позволи на човечеството да открие някаква форма на живот на друга планета в идните години и това ще предизвика, освен всичко друго, огромен богословски проблем.

Разбираемо е такива открития да породят въпроси относно положението на Земята във вселената, но контактът с друга интелигентна форма на живот би сложил началото на теологични и философски диспути, които ще се окажат предизвикателство за много религии.

Това в пълна степен важи и за християнството, което ни учи, че Господ е създал човека по свой образ и подобие, а също и че всички животни и растения са били създадени за човечеството.

Идеята за безкрайния космос

и безкрайното величие на Господ

е разработена от Николай Кузански, немски философ, чиято теория не излиза извън рамките на католицизма. През последните години обаче подобни философски размисли се разпалват отново и то благодарение на науката.

Основният въпрос според някои учени би бил дали творението на Господ се разпростира отвъд нашата планета? Ако да, дали жителите на други планети също са вярващи в Господ. Как би могъл създателят на вселената да лиши жителите на тези светове от шанс да изкупят греховете си? И означава ли това, че Господ се е въплътил в Исус и в тези нови светове, противно на твърденията в Библията, които гласят, че изкуплението чрез Христа е единствено по рода си събитие, предназначено за хората на Земята? 

Всички тези въпроси, които се поставят от учените ни отвеждат до

екзотеологията – термин,

обясняващ теологичните

проблеми, свързани със

съществуването на

извънземна форма на живот.

Осъзнавайки пред какви предизвикателства ще бъде изправено човечеството, НАСА реши преди няколко години да отпусне малко повече от 1 милион долара на една независима институция, наречена Център за теологични изследвания, чиято цел е да работи над социалните последици от евентуалните успехи на астробиологията.

Това решение на НАСА има своите критици, защото не всички виждат връзката между науката и християнската теология, както и смисъл да се търси въобще такава връзка.

Вероятно богословите в крайна сметка ще намерят най-доброто обяснение, в случай че възникне казуса с интелигентна извънземна форма на живот. Да не забравяме, че през последните 2000 години е имало и много други предизвикателства, а нито революцията на Коперник, нито дарвинизмът успяха да изместят по същество мястото на религиозната догма.

Коментари

Абу Талиб в 07:51 на 15 Jun 2021
Исус не е спасител на всички, а само на еврейския народ да намери земите на дедите си и се пресели в тях!!
Бай Хой в 21:24 на 15 Jun 2021
Kurvi zbogom :D
Остави коментар:

Име:

Eл. поща:

Коментар:* (макс. 1000 знака)
Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.

Съвет за електронни медии: Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69, Тел: 02/ 9708810, E-mail: office@cem.bg, https://www.cem.bg/