Красив български трюфел

15 August 2020
MyTrend.bg онлайн
Tuber macrosporum
Tuber macrosporum

Проучвания ще покажат дали Tuber pulchrosporum е ендемит за Балканите

Нов вид черен трюфел е открит в България и Гърция. Наречен е Tuber pulchrosporum. В превод името му означава Красивоспорест трюфел заради уникалните орнаменти на спорите. Това е значим принос за биологичното разнообразие на Балканския полуостров, а откритието е направено съвместно от български и гръцки миколози. Двама от откривателите са миколозите Моника Славова и Борис Асьов, които са и съавтори на научната публикация в специализираното издание Mycokeys.

Ценната подземна гъба

е намерена в Източна Стара планина

и по Черноморското крайбрежие

у нас, в северната и централната част на Гърция.

Предстоящите проучвания ще покажат дали този трюфел е ендемит за Балканите, каквато е хипотезата на учените.

Tuber pulchrosporum, както и микологичните доклади с нови записи от последните 4 години са доказателство за значително разнообразие в нашия регион, сравнимо с това на други южноевропейски области, твърдят авторите на статията.

В Европа подземните гъби се изучават от над 300 години. Броят на европейските видове трюфели варира между 22 и 32 вида според различните източници.

За разлика от Европа, югоизточната част на континента и Балканският полуостров доскоро бяха слабо проучени.

До 2008 г. имаше данни

само за 4 вида трюфели

в България.

Донякъде това се дължи на начина им на живот – плодните тела се развиват под земята, търсенето им става само със специално обучени кучета.

Към причините за оскъдните познания и информация за видовото разнообразие трябва да се добави и липсата на традиции в събирането на трюфели у нас.

Едва през последните години започна по-сериозното изучаване на тази интересна екологична група на хипогейните (подземни) гъби. Екип от миколози от БАН в сътрудничество с любители-миколози откри 7 вида от рода Tuber (трюфели) и 32 други подземни базидиомицети (базидиеви гъби) и аскомицети (торбести гъби) – нови видове за България. Някои от тях представляват и първи записи за Балканския полуостров. Открити са представители нa 14 нови родове за България.
Трюфелите са важни като първичен или допълнителен източник на храна (някои от тях са високо ценени заради уникалния си аромат и кулинарна стойност), но имат и голямо значение за почвената микрофауна и за горските бозайници.

Биологичното им разнообразие на континента е неравномерно, като се увеличава от север на юг. Средиземноморските и субсредиземноморските зони на Европа (Иберийският и Апенинският полуострови и Южна Франция) са

региони с най-голямо

разнообразие от подземни гъби,

особено от семейство Tuberaceae.

Най-големият и най-континентален полуостров на Южна Европа – Балканският, е почти неизследван за хипогейни гъби, включително „истински“ трюфели (Tuber spp).

В същото време, заради своето географско положение, геоложко, топографско и климатично разнообразие, Балканският полуостров е създал среда, благоприятна за най-голямо биоразнообразие в Европа. България разполага с почти всички европейски типове природни местообитания, както и значителен брой уникални и представителни съобщества и екосистеми. Също така е огнище на видообразуване, което обяснява високото ниво на ендемизъм (ограничено разпространение в определен район) в страната.

Ключови думи

Коментари

Няма коментари. Бъдете първия с коментар по темата.
Остави коментар:

Име:

Eл. поща:

Коментар:* (макс. 1000 знака)
Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.

Съвет за електронни медии: Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69, Тел: 02/ 9708810, E-mail: office@cem.bg, https://www.cem.bg/