Подобрява ли се удовлетвореността на тялото с възрастта?

07 December 2021
Теодора Шопова
Снимка Pixabay
Снимка Pixabay

Нашият външен вид е нашата визитна картичка и несъмнено има широк отзвук. Например приспособяването към социално установените канони за красота може да ни улесни да намерим работа, партньор или да се радваме на по-приятелски отношения. Ето защо не е изненадващо, че удовлетворението от собственото тяло е една от най-търсените житейски цели.

Естествено, всички имаме комплекси и аспекти на нашия образ, които бихме искали да променим.

Това обаче зависи ли от възрастта ни във времето, когато ги изпитваме?
Освобождаваме ли се от тези изисквания, докато остаряваме? Или естественото физическо влошаване, свързано със стареенето, увеличава нашето недоволство от това, което виждаме в огледалото?

Връзката между удовлетвореността от тялото и възрастта
Проучване, публикувано в списание The body, описва подробно експеримент с 15 264 участници. 62,9 процента са жени, а останалите са мъже. Целта на изследването било да се оцени как се е развило удовлетворението от тялото на участниците за период от шест години - от 2010 до 2015 г.

За да направят това, те били помолени да посочат степента си на съгласие или несъгласие със следното твърдение: „Доволен съм от външния вид, размера и формата на тялото си“. Въз основа на техните отговори през различни години изследователите направили определени заключения.
Целта на изследователите била да проверят дали тази загриженост или негативното възприятие за представата за себе си се увеличава или намалява с узряването на индивидите. Както и да видят дали има някакви разлики между мъжете и жените в това отношение.

След анализ на данните те стигналия до следните основни изводи:
• Удовлетворението от тялото се подобрява с възрастта както при мъжете, така и при жените.
• Като цяло жените под 54 години показват възходяща траектория на удовлетвореността от тялото си. С други думи, с годините те се чувстват по-удовлетворени и щастливи от образа на фигурата си.
• Мъжете са по-доволни от телата си през целия си живот в сравнение с жените.

Социалното и културно влияние върху удовлетвореността на тялото
Тези открития подчертават голямото влияние, което културата и околната среда имат върху степента на удовлетвореност на тялото.

Социалният натиск върху жените е по-голям
Въпреки че мъжете също се оценяват по външния си вид и се призовават да се впишат в стандартите за красота, социалният натиск върху жените в това отношение е по-голям. Всъщност стойността на дамите все още е тясно свързана с физическия им вид.

С възрастта приоритетите се променят
Несъмнено с напредването на възрастта телата ни се отдалечават от социалните идеали за младост и красота. Това на пръв поглед може да ни накара да изпитаме по-голяма загриженост за външния си вид и по-голямо отхвърляне на нашия образ.

Въпреки това с годините външният вид губи значение и хората започват да ценят други качества. Например целостта, социалните взаимоотношения, самоусъвършенстването или дори здравето са на първо място в списъка с приоритети. Това ни улеснява да приемем собствените си тела и да се чувстваме доволни от тях.

Движенията за приемане на тялото са обещаващо положителни

За щастие, някои движения, насочени към позитивността на тялото, изглежда помагат на удовлетвореността на жените от фигурите им да се подобри. Тази тенденция, която насърчава разнообразието и положително отношение към собственото тяло, набра скорост през последните години.

Всъщност това кара все повече жени и момичета да се ценят отвъд установените тесни стандарти.

Може да заключим, че удовлетворението от тялото остава относително стабилно през целия живот, въпреки че може да покаже лека възходяща тенденция с напредването на възрастта. Освен това начинът, по който виждаме себе си, определя нашето самочувствие, способността ни да се свързваме с другите и успеха, който постигаме в живота си.

Коментари

Няма коментари. Бъдете първия с коментар по темата.
Остави коментар:

Име:

Eл. поща:

Коментар:* (макс. 1000 знака)
Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.

Съвет за електронни медии: Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69, Тел: 02/ 9708810, E-mail: office@cem.bg, https://www.cem.bg/