• мач футбол football soccer шампионска+лига
  • formula формула f1
  • баскетбол basketball NBA НБА
  • волейбол volleyball
  • тенис tennis

The Voice

Friday, 03 Dec
00:00 Hip Hop & RnB
01:00 We Love Music
06:00 Snooza
09:00 21:00 Zoom
09:02 Snooza
10:02 1 Artist 3 Hits
10:12 Top 10
11:02 New 4 U
11:25 Deja Voice
12:02 We Love Music
18:02 1 Artist 3 Hits
18:12 Top 10
19:02 New 4 U
19:25 Deja Voice
20:02 Your Voice
22:00 Voice Party
Saturday, 04 Dec
02:00 We Love Music
06:00 Snooza
10:00 New 4 U
10:25 Deja Voice
11:00 Airplay Chart
13:00 We Love Music
15:00 Your Voice
18:00 New 4 U
18:25 Deja Voice
19:00 Closeup
20:00 We Love Music
22:00 Voice Party
Sunday, 05 Dec
02:00 We Love Music
06:00 Snooza
10:00 New 4 U
10:25 Deja Voice
11:00 We Love Music
14:00 Closeup
15:00 Your Voice
18:00 New 4 U
18:25 Deja Voice
19:00 Airplay Chart
21:00 We Love Music
Monday, 06 Dec
00:00 Hip Hop & RnB
01:00 We Love Music
06:00 Snooza
09:00 21:00 Zoom
09:02 Snooza
10:02 1 Artist 3 Hits
10:12 Top 10
11:02 New 4 U
11:25 Deja Voice
12:02 We Love Music
18:02 1 Artist 3 Hits
18:12 Top 10
19:02 New 4 U
19:25 Deja Voice
20:02 Your Voice
22:00 We Love Music
Tuesday, 07 Dec
00:00 Hip Hop & RnB
01:00 We Love Music
06:00 Snooza
09:00 21:00 Zoom
09:02 Snooza
10:02 1 Artist 3 Hits
10:12 Top 10
11:02 New 4 U
11:25 Deja Voice
12:02 Airplay Chart
14:02 We Love Music
18:02 1 Artist 3 Hits
18:12 Top 10
19:02 New 4 U
19:25 Deja Voice
20:02 Your Voice
22:00 Closeup
23:00 We Love Music
Wednesday, 08 Dec
00:00 Hip Hop & RnB
01:00 We Love Music
06:00 Snooza
09:00 21:00 Zoom
09:02 Snooza
10:02 1 Artist 3 Hits
10:12 Top 10
11:02 New 4 U
11:25 Deja Voice
12:02 We Love Music
18:02 1 Artist 3 Hits
18:12 Top 10
19:02 New 4 U
19:25 Deja Voice
20:02 Your Voice
22:00 We Love Music
Thursday, 09 Dec
00:00 Hip Hop & RnB
01:00 We Love Music
06:00 Snooza
09:00 21:00 Zoom
09:02 Snooza
10:02 1 Artist 3 Hits
10:12 Top 10
11:02 New 4 U
11:25 Deja Voice
12:02 We Love Music
18:02 1 Artist 3 Hits
18:12 Top 10
19:02 New 4 U
19:25 Deja Voice
20:02 Your Voice
22:00 Airplay Chart

Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.

Съвет за електронни медии: Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69, Тел: 02/ 9708810, E-mail: office@cem.bg, https://www.cem.bg/