• мач футбол football soccer шампионска+лига
  • formula формула f1
  • баскетбол basketball NBA НБА
  • волейбол volleyball
  • тенис tennis

Disney JR

Monday, 14 Jun
00:15 Henry Hugglemonster
00:40 Henry Hugglemonster
01:05 Paprika
01:30 Paprika
01:55 Gigantosaurus
02:20 Gigantosaurus
02:45 Henry Hugglemonster
03:10 Henry Hugglemonster
03:35 Henry Hugglemonster
04:00 Mickey Mouse Clubhouse
04:25 Mickey Mouse Hot Diggity-Dog Tales S1
04:30 Mickey Mouse Clubhouse
04:55 Minnie's Bow-Toons
05:00 Gigantosaurus
05:30 Gigantosaurus
06:00 Bluey
06:10 Bluey
06:20 Bluey
06:30 Bluey
06:40 Bluey
06:50 Bluey
07:00 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
07:30 Doc McStuffins
08:00 Doc McStuffins
08:30 Bluey
08:40 Bluey
08:50 Bluey
09:00 PJ Masks
09:15 PJ Masks
09:30 PJ Masks
10:00 Bluey
10:10 Bluey
10:20 Bluey
10:30 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
11:00 Doc McStuffins
11:30 Mira, Royal Detective
12:00 Bluey
12:10 Bluey
12:20 Bluey
12:30 Vampirina S3 Splits
12:45 Vampirina S3 Splits
13:00 T.O.T.S.
13:30 PJ Masks
14:00 Gigantosaurus
14:30 Bluey
14:40 Bluey
14:50 Bluey
15:00 Bluey
15:10 Bluey
15:20 Bluey
15:30 Vampirina
16:00 T.O.T.S.
16:30 PJ Masks
17:00 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
17:25 Disney Junior Ready For Preschool S1
17:30 Bluey
17:40 Bluey
17:50 Bluey
18:00 Bluey
18:10 Bluey
18:20 Bluey
18:30 Mira, Royal Detective
19:00 The Rocketeer
19:30 Puppy Dog Pals
20:00 Puppy Dog Pals
20:30 PJ Masks
21:00 Gigantosaurus
21:25 Gigantosaurus
21:50 Gigantosaurus
22:15 Zou
22:30 Zou
22:45 Zou
23:00 Zou
23:15 Zou
23:25 Henry Hugglemonster
23:50 Henry Hugglemonster
Tuesday, 15 Jun
00:15 Henry Hugglemonster
00:40 Henry Hugglemonster
01:05 Paprika
01:30 Paprika
01:55 Gigantosaurus
02:20 Gigantosaurus
02:45 Henry Hugglemonster
03:10 Henry Hugglemonster
03:35 Henry Hugglemonster
04:00 Mickey Mouse Clubhouse
04:25 Mickey Mouse Hot Diggity-Dog Tales S1
04:30 Mickey Mouse Clubhouse
04:55 Minnie's Bow-Toons
05:00 Gigantosaurus
05:30 Gigantosaurus
06:00 Bluey
06:10 Bluey
06:20 Bluey
06:30 Bluey
06:40 Bluey
06:50 Bluey
07:00 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
07:30 Doc McStuffins
08:00 Doc McStuffins
08:30 Bluey
08:40 Bluey
08:50 Bluey
09:00 PJ Masks
09:15 PJ Masks
09:30 PJ Masks
10:00 Bluey
10:10 Bluey
10:20 Bluey
10:30 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
11:00 Doc McStuffins
11:30 Mira, Royal Detective
12:00 Bluey
12:10 Bluey
12:20 Bluey
12:30 Vampirina S3 Splits
12:45 Vampirina S3 Splits
13:00 T.O.T.S.
13:30 PJ Masks
14:00 Gigantosaurus
14:30 Bluey
14:40 Bluey
14:50 Bluey
15:00 Bluey
15:10 Bluey
15:20 Bluey
15:30 Vampirina
16:00 T.O.T.S.
16:30 PJ Masks
17:00 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
17:25 Disney Junior Ready For Preschool S1
17:30 Bluey
17:40 Bluey
17:50 Bluey
18:00 Bluey
18:10 Bluey
18:20 Bluey
18:30 Mira, Royal Detective
19:00 The Rocketeer
19:30 Puppy Dog Pals
20:00 Puppy Dog Pals
20:30 PJ Masks
21:00 Gigantosaurus
21:25 Gigantosaurus
21:50 Gigantosaurus
22:15 Zou
22:30 Zou
22:45 Zou
23:00 Zou
23:15 Zou
23:25 Henry Hugglemonster
23:50 Henry Hugglemonster
Wednesday, 16 Jun
00:15 Henry Hugglemonster
00:40 Henry Hugglemonster
01:05 Paprika
01:30 Paprika
01:55 Gigantosaurus
02:20 Gigantosaurus
02:45 Henry Hugglemonster
03:10 Henry Hugglemonster
03:35 Henry Hugglemonster
04:00 Mickey Mouse Clubhouse
04:25 Mickey Mouse Hot Diggity-Dog Tales S1
04:30 Mickey Mouse Clubhouse
04:55 Minnie's Bow-Toons
05:00 Gigantosaurus
05:30 Gigantosaurus
06:00 Bluey
06:10 Bluey
06:20 Bluey
06:30 Bluey
06:40 Bluey
06:50 Bluey
07:00 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
07:30 Doc McStuffins
08:00 Doc McStuffins
08:30 Bluey
08:40 Bluey
08:50 Bluey
09:00 PJ Masks
09:15 PJ Masks
09:30 PJ Masks
10:00 Bluey
10:10 Bluey
10:20 Bluey
10:30 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
11:00 Doc McStuffins
11:30 Mira, Royal Detective
12:00 Bluey
12:10 Bluey
12:20 Bluey
12:30 Vampirina S3 Splits
12:45 Vampirina S3 Splits
13:00 T.O.T.S.
13:30 PJ Masks
14:00 Gigantosaurus
14:30 Bluey
14:40 Bluey
14:50 Bluey
15:00 Bluey
15:10 Bluey
15:20 Bluey
15:30 Vampirina
16:00 T.O.T.S.
16:30 PJ Masks
17:00 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
17:25 Disney Junior Ready For Preschool S1
17:30 Bluey
17:40 Bluey
17:50 Bluey
18:00 Bluey
18:10 Bluey
18:20 Bluey
18:30 Mira, Royal Detective
19:00 The Rocketeer
19:30 Puppy Dog Pals
20:00 Puppy Dog Pals
20:30 PJ Masks
21:00 Gigantosaurus
21:25 Gigantosaurus
21:50 Gigantosaurus
22:15 Zou
22:30 Zou
22:45 Zou
23:00 Zou
23:15 Zou
23:25 Henry Hugglemonster
23:50 Henry Hugglemonster
Thursday, 17 Jun
00:15 Henry Hugglemonster
00:40 Henry Hugglemonster
01:05 Paprika
01:30 Paprika
01:55 Gigantosaurus
02:20 Gigantosaurus
02:45 Henry Hugglemonster
03:10 Henry Hugglemonster
03:35 Henry Hugglemonster
04:00 Mickey Mouse Clubhouse
04:25 Mickey Mouse Hot Diggity-Dog Tales S1
04:30 Mickey Mouse Clubhouse
04:55 Minnie's Bow-Toons
05:00 Gigantosaurus
05:30 Gigantosaurus
06:00 Bluey
06:10 Bluey
06:20 Bluey
06:30 Bluey
06:40 Bluey
06:50 Bluey
07:00 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
07:30 Doc McStuffins
08:00 Doc McStuffins
08:30 Bluey
08:40 Bluey
08:50 Bluey
09:00 PJ Masks
09:15 PJ Masks
09:30 PJ Masks
10:00 Bluey
10:10 Bluey
10:20 Bluey
10:30 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
11:00 Doc McStuffins
11:30 Mira, Royal Detective
12:00 Bluey
12:10 Bluey
12:20 Bluey
12:30 Vampirina S3 Splits
12:45 Vampirina S3 Splits
13:00 T.O.T.S.
13:30 PJ Masks
14:00 Gigantosaurus
14:30 Bluey
14:40 Bluey
14:50 Bluey
15:00 Bluey
15:10 Bluey
15:20 Bluey
15:30 Vampirina
16:00 T.O.T.S.
16:30 PJ Masks
17:00 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
17:25 Doc McStuffins Shorts
17:30 Bluey
17:40 Bluey
17:50 Bluey
18:00 Bluey
18:10 Bluey
18:20 Bluey
18:30 Mira, Royal Detective
19:00 The Rocketeer
19:30 Puppy Dog Pals
20:00 Puppy Dog Pals
20:30 PJ Masks
21:00 Gigantosaurus
21:25 Gigantosaurus
21:50 Gigantosaurus
22:15 Zou
22:30 Zou
22:45 Zou
23:00 Zou
23:15 Zou
23:25 Henry Hugglemonster
23:50 Henry Hugglemonster
Friday, 18 Jun
00:15 Henry Hugglemonster
00:40 Henry Hugglemonster
01:05 Paprika
01:30 Paprika
01:55 Gigantosaurus
02:20 Gigantosaurus
02:45 Henry Hugglemonster
03:10 Henry Hugglemonster
03:35 Henry Hugglemonster
04:00 Mickey Mouse Clubhouse
04:25 Mickey Mouse Hot Diggity-Dog Tales S1
04:30 Mickey Mouse Clubhouse
04:55 Minnie's Bow-Toons
05:00 Gigantosaurus
05:30 Gigantosaurus
06:00 Bluey
06:10 Bluey
06:20 Bluey
06:30 Bluey
06:40 Bluey
06:50 Bluey
07:00 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
07:30 Doc McStuffins
08:00 Doc McStuffins
08:30 Bluey
08:40 Bluey
08:50 Bluey
09:00 PJ Masks
09:15 PJ Masks
09:30 PJ Masks
10:00 Bluey
10:10 Bluey
10:20 Bluey
10:30 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
11:00 Doc McStuffins
11:30 Mira, Royal Detective
12:00 Bluey
12:10 Bluey
12:20 Bluey
12:30 Vampirina S3 Splits
12:45 Vampirina S3 Splits
13:00 T.O.T.S.
13:30 PJ Masks
14:00 Gigantosaurus
14:30 Bluey
14:40 Bluey
14:50 Bluey
15:00 Bluey
15:10 Bluey
15:20 Bluey
15:30 Vampirina
16:00 T.O.T.S.
16:30 PJ Masks
17:00 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
17:25 Doc McStuffins Shorts
17:30 Bluey
17:40 Bluey
17:50 Bluey
18:00 Bluey
18:10 Bluey
18:20 Bluey
18:30 Mira, Royal Detective
19:00 The Rocketeer
19:30 Puppy Dog Pals
20:00 Puppy Dog Pals
20:30 PJ Masks
21:00 Gigantosaurus
21:25 Gigantosaurus
21:50 Gigantosaurus
22:15 Zou
22:30 Zou
22:45 Zou
23:00 Zou
23:15 Zou
23:25 Henry Hugglemonster
23:50 Henry Hugglemonster
Saturday, 19 Jun
00:15 Henry Hugglemonster
00:40 Henry Hugglemonster
01:05 Paprika
01:30 Paprika
01:55 Gigantosaurus
02:20 Gigantosaurus
02:45 Henry Hugglemonster
03:10 Henry Hugglemonster
03:35 Henry Hugglemonster
04:00 Mickey Mouse Clubhouse
04:25 Mickey Mouse Hot Diggity-Dog Tales S1
04:30 Mickey Mouse Clubhouse
04:55 Minnie's Bow-Toons
05:00 Gigantosaurus
05:30 Gigantosaurus
06:00 Bluey
06:10 Bluey
06:20 Bluey
06:30 Bluey
06:40 Bluey
06:50 Bluey
07:00 Doc McStuffins
07:30 Doc McStuffins
08:00 Elena Of Avalor
08:30 Elena Of Avalor
09:00 Welcome to McStuffinsville
10:00 PJ Masks
10:30 PJ Masks
11:00 PJ Masks
11:30 PJ Masks
12:00 PJ Masks
12:30 PJ Masks
13:00 T.O.T.S.
13:30 PJ Masks
14:00 Gigantosaurus
14:30 Welcome to McStuffinsville
15:30 Mira, Royal Detective
16:00 Mira, Royal Detective
16:30 Mira, Royal Detective
17:00 Mira, Royal Detective
17:30 Bluey
17:40 Bluey
17:50 Bluey
18:00 Bluey
18:10 Bluey
18:20 Bluey
18:30 Mira, Royal Detective
19:00 The Rocketeer
19:30 Puppy Dog Pals
20:00 Puppy Dog Pals
20:30 PJ Masks
21:00 Gigantosaurus
21:25 Gigantosaurus
21:50 Gigantosaurus
22:15 Zou
22:30 Zou
22:45 Zou
23:00 Zou
23:15 Zou
23:25 Henry Hugglemonster
23:50 Henry Hugglemonster

Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.

Съвет за електронни медии: Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69, Тел: 02/ 9708810, E-mail: office@cem.bg, https://www.cem.bg/