• мач футбол football soccer шампионска+лига
  • formula формула f1
  • баскетбол basketball NBA НБА
  • волейбол volleyball
  • тенис tennis

Disney JR

Wednesday, 20 Jan
00:05 Zou
00:25 Henry Hugglemonster
00:50 Henry Hugglemonster
01:15 Henry Hugglemonster
01:40 Henry Hugglemonster
02:05 Paprika
02:30 Paprika
02:55 Gigantosaurus
03:20 Gigantosaurus
03:45 Henry Hugglemonster
04:10 Henry Hugglemonster
04:35 Henry Hugglemonster
05:00 Mickey Mouse Clubhouse
05:25 Mickey Mouse Hot Diggity-Dog Tales S1
05:30 Mickey Mouse Clubhouse
05:55 Minnie's Bow-Toons
06:00 Bluey
06:10 Bluey
06:20 Bluey
06:30 Bluey
06:40 Bluey
06:50 Bluey
07:00 Vampirina S3 Splits
07:15 Vampirina S3 Splits
07:30 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
08:00 Mickey's Pirate Adventure
09:00 Fancy Nancy Clancy
09:30 Sofia The First
10:00 T.O.T.S.
10:30 The Rocketeer
11:00 Puppy Dog Pals
11:30 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
12:00 Vampirina S3
12:30 Vampirina
13:00 Bluey
13:10 Bluey
13:20 Bluey
13:30 Puppy Dog Pals
14:00 T.O.T.S.
14:30 PJ Masks
15:00 PJ Masks
15:30 Mira, Royal Detective
16:00 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
16:30 Vampirina S3
17:00 Puppy Dog Pals
17:30 PJ Masks
18:00 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
18:25 PJ Masks Shorts
18:30 Bluey
18:40 Bluey
18:50 Bluey
19:00 Bluey
19:10 Bluey
19:20 Bluey
19:30 Vampirina S3
20:00 Fancy Nancy Clancy
20:30 Mira, Royal Detective
21:00 Puppy Dog Pals
21:30 PJ Masks
22:00 Gigantosaurus
22:25 Gigantosaurus
22:50 Gigantosaurus
23:15 Zou
23:40 Zou
Thursday, 21 Jan
00:05 Zou
00:25 Henry Hugglemonster
00:50 Henry Hugglemonster
01:15 Henry Hugglemonster
01:40 Henry Hugglemonster
02:05 Paprika
02:30 Paprika
02:55 Gigantosaurus
03:20 Gigantosaurus
03:45 Henry Hugglemonster
04:10 Henry Hugglemonster
04:35 Henry Hugglemonster
05:00 Mickey Mouse Clubhouse
05:25 Mickey Mouse Hot Diggity-Dog Tales S1
05:30 Mickey Mouse Clubhouse
05:55 Minnie's Bow-Toons
06:00 Bluey
06:10 Bluey
06:20 Bluey
06:30 Bluey
06:40 Bluey
06:50 Bluey
07:00 Vampirina S3 Splits
07:15 Vampirina S3 Splits
07:30 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
08:00 Mickey Mouse Clubhouse Road Rally
09:00 Fancy Nancy Clancy
09:30 Sofia The First
10:00 T.O.T.S.
10:30 The Rocketeer
11:00 Puppy Dog Pals
11:30 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
12:00 Vampirina S3
12:30 Vampirina
13:00 Bluey
13:10 Bluey
13:20 Bluey
13:30 Puppy Dog Pals
14:00 T.O.T.S.
14:30 PJ Masks
15:00 PJ Masks
15:30 Mira, Royal Detective
16:00 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
16:30 Vampirina S3
17:00 Puppy Dog Pals
17:30 PJ Masks
18:00 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
18:25 PJ Masks Shorts
18:30 Bluey
18:40 Bluey
18:50 Bluey
19:00 Bluey
19:10 Bluey
19:20 Bluey
19:30 Vampirina S3
20:00 Fancy Nancy Clancy
20:30 Mira, Royal Detective
21:00 Puppy Dog Pals
21:30 PJ Masks
22:00 Gigantosaurus
22:25 Gigantosaurus
22:50 Gigantosaurus
23:15 Zou
23:40 Zou
Friday, 22 Jan
00:05 Zou
00:25 Henry Hugglemonster
00:50 Henry Hugglemonster
01:15 Henry Hugglemonster
01:40 Henry Hugglemonster
02:05 Paprika
02:30 Paprika
02:55 Gigantosaurus
03:20 Gigantosaurus
03:45 Henry Hugglemonster
04:10 Henry Hugglemonster
04:35 Henry Hugglemonster
05:00 Mickey Mouse Clubhouse
05:25 Mickey Mouse Hot Diggity-Dog Tales S1
05:30 Mickey Mouse Clubhouse
05:55 Minnie's Bow-Toons
06:00 Bluey
06:10 Bluey
06:20 Bluey
06:30 Bluey
06:40 Bluey
06:50 Bluey
07:00 Vampirina S3 Splits
07:15 Vampirina S3 Splits
07:30 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
08:00 The Wizard of Dizz
09:00 Fancy Nancy Clancy
09:30 Sofia The First
10:00 T.O.T.S.
10:30 The Rocketeer
11:00 Puppy Dog Pals
11:30 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
12:00 Vampirina S3
12:30 Vampirina
13:00 Bluey
13:10 Bluey
13:20 Bluey
13:30 Puppy Dog Pals
14:00 T.O.T.S.
14:30 PJ Masks
15:00 PJ Masks
15:30 Mira, Royal Detective
16:00 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
16:30 Vampirina S3
17:00 Puppy Dog Pals
17:30 PJ Masks
18:00 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
18:25 PJ Masks Shorts
18:30 Bluey
18:40 Bluey
18:50 Bluey
19:00 Bluey
19:10 Bluey
19:20 Bluey
19:30 Vampirina S3
20:00 Fancy Nancy Clancy
20:30 Mira, Royal Detective
21:00 Puppy Dog Pals
21:30 PJ Masks
22:00 Gigantosaurus
22:25 Gigantosaurus
22:50 Gigantosaurus
23:15 Zou
23:40 Zou
Saturday, 23 Jan
00:05 Zou
00:25 Henry Hugglemonster
00:50 Henry Hugglemonster
01:15 Henry Hugglemonster
01:40 Henry Hugglemonster
02:05 Paprika
02:30 Paprika
02:55 Gigantosaurus
03:20 Gigantosaurus
03:45 Henry Hugglemonster
04:10 Henry Hugglemonster
04:35 Henry Hugglemonster
05:00 Mickey Mouse Clubhouse
05:25 Mickey Mouse Hot Diggity-Dog Tales S1
05:30 Mickey Mouse Clubhouse
05:55 Minnie's Bow-Toons
06:00 Gigantosaurus
06:30 Gigantosaurus
07:00 Bluey
07:10 Bluey
07:20 Bluey
07:30 Bluey
07:40 Bluey
07:50 Bluey
08:00 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
08:30 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
09:00 Vampirina
09:30 Puppy Dog Pals
10:00 Lion Guard: Rise of Scar
11:00 Muppet Babies
11:30 Muppet Babies
12:00 Muppet Babies
12:30 Muppet Babies
13:00 Muppet Babies
13:30 Muppet Babies
14:00 T.O.T.S.
14:30 PJ Masks
15:00 PJ Masks
15:30 Mira, Royal Detective
16:00 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
16:30 Vampirina S3
17:00 Puppy Dog Pals
17:30 PJ Masks
18:00 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
18:25 PJ Masks Shorts
18:30 Bluey
18:40 Bluey
18:50 Bluey
19:00 Bluey
19:10 Bluey
19:20 Bluey
19:30 Vampirina S3
20:00 Fancy Nancy Clancy
20:30 Mira, Royal Detective
21:00 Puppy Dog Pals
21:30 PJ Masks
22:00 Gigantosaurus
22:25 Gigantosaurus
22:50 Gigantosaurus
23:15 Zou
23:40 Zou
Sunday, 24 Jan
00:05 Zou
00:25 Henry Hugglemonster
00:50 Henry Hugglemonster
01:15 Henry Hugglemonster
01:40 Henry Hugglemonster
02:05 Paprika
02:30 Paprika
02:55 Gigantosaurus
03:20 Gigantosaurus
03:45 Henry Hugglemonster
04:10 Henry Hugglemonster
04:35 Henry Hugglemonster
05:00 Mickey Mouse Clubhouse
05:25 Mickey Mouse Hot Diggity-Dog Tales S1
05:30 Mickey Mouse Clubhouse
05:55 Minnie's Bow-Toons
06:00 Gigantosaurus
06:30 Gigantosaurus
07:00 Bluey
07:10 Bluey
07:20 Bluey
07:30 Bluey
07:40 Bluey
07:50 Bluey
08:00 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
08:30 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
09:00 Vampirina
09:30 Puppy Dog Pals
10:00 Sofia the First: Once Upon a...
11:00 Vampirina S3
11:30 Vampirina S3
12:00 Vampirina S3
12:30 Vampirina S3
13:00 Vampirina S3
13:30 Vampirina S3
14:00 T.O.T.S.
14:30 PJ Masks
15:00 PJ Masks
15:30 Mira, Royal Detective
16:00 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
16:30 Vampirina S3
17:00 Puppy Dog Pals
17:30 PJ Masks
18:00 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
18:25 PJ Masks Shorts
18:30 Bluey
18:40 Bluey
18:50 Bluey
19:00 Bluey
19:10 Bluey
19:20 Bluey
19:30 Vampirina S3
20:00 Fancy Nancy Clancy
20:30 Mira, Royal Detective
21:00 Puppy Dog Pals
21:30 PJ Masks
22:00 Gigantosaurus
22:25 Gigantosaurus
22:50 Gigantosaurus
23:15 Zou
23:40 Zou
Monday, 25 Jan
00:05 Zou
00:25 Henry Hugglemonster
00:50 Henry Hugglemonster
01:15 Henry Hugglemonster
01:40 Henry Hugglemonster
02:05 Paprika
02:30 Paprika
02:55 Gigantosaurus
03:20 Gigantosaurus
03:45 Henry Hugglemonster
04:10 Henry Hugglemonster
04:35 Henry Hugglemonster
05:00 Mickey Mouse Clubhouse
05:25 Mickey Mouse Hot Diggity-Dog Tales S1
05:30 Mickey Mouse Clubhouse
05:55 Minnie's Bow-Toons
06:00 Bluey
06:10 Bluey
06:20 Bluey
06:30 Bluey
06:40 Bluey
06:50 Bluey
07:00 Vampirina
07:30 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
08:00 Mickey's Pirate Adventure
09:00 Fancy Nancy Clancy
09:30 Sofia The First
10:00 T.O.T.S.
10:30 The Rocketeer
11:00 Puppy Dog Pals
11:30 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
12:00 Vampirina
12:30 Vampirina
13:00 Bluey
13:10 Bluey
13:20 Bluey
13:30 Puppy Dog Pals
14:00 T.O.T.S.
14:30 PJ Masks
15:00 PJ Masks
15:30 Mira, Royal Detective
16:00 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
16:30 Vampirina
17:00 Puppy Dog Pals
17:30 PJ Masks
18:00 Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
18:25 PJ Masks Shorts
18:30 Bluey
18:40 Bluey
18:50 Bluey
19:00 Bluey
19:10 Bluey
19:20 Bluey
19:30 Vampirina
20:00 Fancy Nancy Clancy
20:30 Mira, Royal Detective
21:00 Puppy Dog Pals
21:30 PJ Masks
22:00 Gigantosaurus
22:25 Gigantosaurus
22:50 Gigantosaurus
23:15 Zou
23:40 Zou

Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.