• мач футбол football soccer шампионска+лига
  • formula формула f1
  • баскетбол basketball NBA НБА
  • волейбол volleyball
  • тенис tennis

Disney JR

Friday, 03 Dec
00:00 Gigantosaurus
00:25 Gigantosaurus
00:50 Gigantosaurus
01:15 Zou
01:30 Zou
01:45 Zou
02:00 Zou
02:15 Henry Hugglemonster
02:40 Henry Hugglemonster
03:05 Henry Hugglemonster
03:30 Henry Hugglemonster
03:55 Paprika
04:15 Paprika
04:35 Gigantosaurus
05:00 Gigantosaurus
05:30 Henry Hugglemonster
06:00 Henry Hugglemonster
06:30 Henry Hugglemonster
07:00 Mickey Mouse Clubhouse
07:30 Mickey Mouse Clubhouse
08:00 Bluey
08:10 Bluey
08:20 Bluey
08:30 Bluey
08:40 Bluey
08:50 Bluey
09:00 Chicken Squad
09:30 T.O.T.S.
10:00 Mickey Mouse Clubhouse Road Rally
11:00 Puppy Dog Pals
11:30 PJ Masks
12:00 Doc McStuffins Toy Hospital
12:30 Doc McStuffins Toy Hospital
13:00 PJ Masks
13:30 PJ Masks
14:00 Bluey
14:10 Bluey
14:20 Bluey
14:30 Bluey
14:40 Bluey
14:50 Bluey
15:00 Chicken Squad
15:30 T.O.T.S.
16:00 Puppy Dog Pals
16:30 Puppy Dog Pals
17:00 PJ Masks
17:30 PJ Masks
18:00 Mickey Mouse Clubhouse Road Rally
19:00 Bluey
19:10 Bluey
19:20 Bluey
19:30 Chicken Squad
20:00 T.O.T.S.
20:30 T.O.T.S.
21:00 Bluey
21:10 Bluey
21:20 Bluey
21:30 Chicken Squad
22:00 PJ Masks
22:30 Doc McStuffins
23:00 Doc McStuffins
23:30 T.O.T.S.
Saturday, 04 Dec
00:00 Gigantosaurus
00:25 Gigantosaurus
00:50 Gigantosaurus
01:15 Zou
01:30 Zou
01:45 Zou
02:00 Zou
02:15 Henry Hugglemonster
02:40 Henry Hugglemonster
03:05 Henry Hugglemonster
03:30 Henry Hugglemonster
03:55 Paprika
04:15 Paprika
04:35 Gigantosaurus
05:00 Gigantosaurus
05:30 Henry Hugglemonster
06:00 Henry Hugglemonster
06:30 Henry Hugglemonster
07:00 Mickey Mouse Clubhouse
07:30 Mickey Mouse Clubhouse
08:00 Gigantosaurus
08:30 Gigantosaurus
09:00 Bluey
09:10 Bluey
09:20 Bluey
09:30 PJ Masks
09:45 PJ Masks
10:00 Disney Junior Mickey Mouse Funhouse
10:30 Chicken Squad
11:00 Marvel Spidey and His Amazing Friends
11:30 Disney Junior Mickey Mouse Funhouse
12:00 First Responders to the Rescue
13:00 Disney Junior Mickey Mouse Funhouse
13:30 Disney Junior Mickey Mouse Funhouse
14:00 Disney Junior Mickey Mouse Funhouse
14:30 Disney Junior Mickey Mouse Funhouse
15:00 Disney Junior Mickey Mouse Funhouse
15:30 Disney Junior Mickey Mouse Funhouse
16:00 Puppy Dog Pals
16:30 Disney Junior Mickey Mouse Funhouse
17:00 Chicken Squad
17:30 Marvel Spidey and His Amazing Friends
18:00 First Responders to the Rescue
19:00 Doc McStuffins
19:30 Doc McStuffins
20:00 Doc McStuffins
20:30 Disney Junior Mickey Mouse Funhouse
21:00 Marvel Spidey and His Amazing Friends
21:30 Chicken Squad
22:00 PJ Masks
22:30 Doc McStuffins
23:00 Doc McStuffins
23:30 T.O.T.S.
Sunday, 05 Dec
00:00 Gigantosaurus
00:25 Gigantosaurus
00:50 Gigantosaurus
01:15 Zou
01:30 Zou
01:45 Zou
02:00 Zou
02:15 Henry Hugglemonster
02:40 Henry Hugglemonster
03:05 Henry Hugglemonster
03:30 Henry Hugglemonster
03:55 Paprika
04:15 Paprika
04:35 Gigantosaurus
05:00 Gigantosaurus
05:30 Henry Hugglemonster
06:00 Henry Hugglemonster
06:30 Henry Hugglemonster
07:00 Mickey Mouse Clubhouse
07:30 Mickey Mouse Clubhouse
08:00 Gigantosaurus
08:30 Gigantosaurus
09:00 Bluey
09:10 Bluey
09:20 Bluey
09:30 PJ Masks
09:45 PJ Masks
10:00 Disney Junior Mickey Mouse Funhouse
10:30 Chicken Squad
11:00 Marvel Spidey and His Amazing Friends
11:30 Disney Junior Mickey Mouse Funhouse
12:00 Welcome to McStuffinsville
13:00 Bluey
13:10 Bluey
13:20 Bluey
13:30 Bluey
13:40 Bluey
13:50 Bluey
14:00 Bluey
14:10 Bluey
14:20 Bluey
14:30 Bluey
14:40 Bluey
14:50 Bluey
15:00 Bluey
15:10 Bluey
15:20 Bluey
15:30 Bluey
15:40 Bluey
15:50 Bluey
16:00 Puppy Dog Pals
16:30 Disney Junior Mickey Mouse Funhouse
17:00 Chicken Squad
17:30 Marvel Spidey and His Amazing Friends
18:00 Welcome to McStuffinsville
19:00 The Lion Guard
19:30 The Lion Guard
20:00 The Lion Guard
20:30 Disney Junior Mickey Mouse Funhouse
21:00 Marvel Spidey and His Amazing Friends
21:30 Chicken Squad
22:00 PJ Masks
22:30 Doc McStuffins
23:00 Doc McStuffins
23:30 T.O.T.S.
Monday, 06 Dec
00:00 Gigantosaurus
00:25 Gigantosaurus
00:50 Gigantosaurus
01:15 Zou
01:30 Zou
01:45 Zou
02:00 Zou
02:15 Henry Hugglemonster
02:40 Henry Hugglemonster
03:05 Henry Hugglemonster
03:30 Henry Hugglemonster
03:55 Paprika
04:15 Paprika
04:35 Gigantosaurus
05:00 Gigantosaurus
05:30 Henry Hugglemonster
06:00 Henry Hugglemonster
06:30 Henry Hugglemonster
07:00 Mickey Mouse Clubhouse
07:30 Mickey Mouse Clubhouse
08:00 Bluey
08:10 Bluey
08:20 Bluey
08:30 Bluey
08:40 Bluey
08:50 Bluey
09:00 Chicken Squad
09:30 T.O.T.S.
09:45 T.O.T.S.
10:00 The Wizard of Dizz
11:00 Puppy Dog Pals
11:30 PJ Masks
12:00 Doc McStuffins Toy Hospital
12:30 Doc McStuffins
13:00 PJ Masks
13:30 PJ Masks
14:00 Bluey
14:10 Bluey
14:20 Bluey
14:30 Bluey
14:40 Bluey
14:50 Bluey
15:00 Chicken Squad
15:30 T.O.T.S.
16:00 Puppy Dog Pals
16:30 Puppy Dog Pals
17:00 PJ Masks
17:30 PJ Masks
18:00 The Wizard of Dizz
19:00 Bluey
19:10 Bluey
19:20 Bluey
19:30 Chicken Squad
20:00 T.O.T.S.
20:30 T.O.T.S.
21:00 Bluey
21:10 Bluey
21:20 Bluey
21:30 Chicken Squad
22:00 PJ Masks
22:30 Doc McStuffins
23:00 Doc McStuffins
23:30 T.O.T.S.
Tuesday, 07 Dec
00:00 Gigantosaurus
00:25 Gigantosaurus
00:50 Gigantosaurus
01:15 Zou
01:30 Zou
01:45 Zou
02:00 Zou
02:15 Henry Hugglemonster
02:40 Henry Hugglemonster
03:05 Henry Hugglemonster
03:30 Henry Hugglemonster
03:55 Paprika
04:15 Paprika
04:35 Gigantosaurus
05:00 Gigantosaurus
05:30 Henry Hugglemonster
06:00 Henry Hugglemonster
06:30 Henry Hugglemonster
07:00 Mickey Mouse Clubhouse
07:30 Mickey Mouse Clubhouse
08:00 Bluey
08:10 Bluey
08:20 Bluey
08:30 Bluey
08:40 Bluey
08:50 Bluey
09:00 Chicken Squad
09:30 T.O.T.S.
09:45 T.O.T.S.
10:00 Minnie's Winter Bow Show
11:00 Puppy Dog Pals
11:30 PJ Masks
12:00 Doc McStuffins
12:30 Doc McStuffins
13:00 PJ Masks
13:30 PJ Masks
14:00 Bluey
14:10 Bluey
14:20 Bluey
14:30 Bluey
14:40 Bluey
14:50 Bluey
15:00 Chicken Squad
15:30 T.O.T.S.
16:00 Puppy Dog Pals
16:30 Puppy Dog Pals
17:00 PJ Masks
17:30 PJ Masks
18:00 Minnie's Winter Bow Show
19:00 Bluey
19:10 Bluey
19:20 Bluey
19:30 Chicken Squad
20:00 T.O.T.S.
20:30 T.O.T.S.
21:00 Bluey
21:10 Bluey
21:20 Bluey
21:30 Chicken Squad
22:00 PJ Masks
22:30 Doc McStuffins
23:00 Doc McStuffins
23:30 T.O.T.S.
Wednesday, 08 Dec
00:00 Gigantosaurus
00:25 Gigantosaurus
00:50 Gigantosaurus
01:15 Zou
01:30 Zou
01:45 Zou
02:00 Zou
02:15 Henry Hugglemonster
02:40 Henry Hugglemonster
03:05 Henry Hugglemonster
03:30 Henry Hugglemonster
03:55 Paprika
04:15 Paprika
04:35 Gigantosaurus
05:00 Gigantosaurus
05:30 Henry Hugglemonster
06:00 Henry Hugglemonster
06:30 Henry Hugglemonster
07:00 Mickey Mouse Clubhouse
07:30 Mickey Mouse Clubhouse
08:00 Bluey
08:10 Bluey
08:20 Bluey
08:30 Bluey
08:40 Bluey
08:50 Bluey
09:00 Chicken Squad
09:30 T.O.T.S.
09:45 T.O.T.S.
10:00 Mickey's Monster Musical
11:00 Puppy Dog Pals
11:30 PJ Masks
12:00 Doc McStuffins
12:30 Doc McStuffins
13:00 PJ Masks
13:30 PJ Masks
14:00 Bluey
14:10 Bluey
14:20 Bluey
14:30 Bluey
14:40 Bluey
14:50 Bluey
15:00 Chicken Squad
15:30 T.O.T.S.
16:00 Puppy Dog Pals
16:30 Puppy Dog Pals
17:00 PJ Masks
17:30 PJ Masks
18:00 Mickey's Monster Musical
19:00 Bluey
19:10 Bluey
19:20 Bluey
19:30 Chicken Squad
20:00 T.O.T.S.
20:30 T.O.T.S.
21:00 Bluey
21:10 Bluey
21:20 Bluey
21:30 Chicken Squad
22:00 PJ Masks
22:30 Doc McStuffins
23:00 Doc McStuffins
23:30 T.O.T.S.
Thursday, 09 Dec
00:00 Gigantosaurus
00:25 Gigantosaurus
00:50 Gigantosaurus
01:15 Zou
01:30 Zou
01:45 Zou
02:00 Zou
02:15 Henry Hugglemonster
02:40 Henry Hugglemonster
03:05 Henry Hugglemonster
03:30 Henry Hugglemonster
03:55 Paprika
04:15 Paprika
04:35 Gigantosaurus
05:00 Gigantosaurus
05:30 Henry Hugglemonster
06:00 Henry Hugglemonster
06:30 Henry Hugglemonster
07:00 Mickey Mouse Clubhouse
07:30 Mickey Mouse Clubhouse
08:00 Bluey
08:10 Bluey
08:20 Bluey
08:30 Bluey
08:40 Bluey
08:50 Bluey
09:00 Chicken Squad
09:30 T.O.T.S.
09:45 T.O.T.S.
10:00 Mickey's Pirate Adventure
11:00 Puppy Dog Pals
11:30 PJ Masks
12:00 Doc McStuffins
12:30 Doc McStuffins
13:00 PJ Masks
13:30 PJ Masks
14:00 Bluey
14:10 Bluey
14:20 Bluey
14:30 Bluey
14:40 Bluey
14:50 Bluey
15:00 Chicken Squad
15:30 T.O.T.S.
15:45 T.O.T.S.
16:00 Puppy Dog Pals
16:30 Puppy Dog Pals
17:00 PJ Masks
17:30 PJ Masks
18:00 Mickey's Pirate Adventure
19:00 Bluey
19:10 Bluey
19:20 Bluey
19:30 Chicken Squad
20:00 T.O.T.S.
20:15 T.O.T.S.
20:30 T.O.T.S.
21:00 Bluey
21:10 Bluey
21:20 Bluey
21:30 Chicken Squad
22:00 PJ Masks
22:30 Doc McStuffins
23:00 Doc McStuffins
23:30 T.O.T.S.

Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.

Съвет за електронни медии: Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69, Тел: 02/ 9708810, E-mail: office@cem.bg, https://www.cem.bg/