• мач футбол football soccer шампионска+лига
  • formula формула f1
  • баскетбол basketball NBA НБА
  • волейбол volleyball
  • тенис tennis

Alfa TV

Wednesday, 27 Jan
00:30 Минути за музика
01:00 Новини
01:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
01:20 "Коментар Свобода" (п)
01:30 Документален филм
02:00 "Неделя - ден Господен" (п)
03:00 Новини
03:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
03:20 "Дух и материя" с Деница Сидерова (п)
03:40 Минути за музика
03:50 Минути за музика
04:00 "Добро утро, българи" - (п)
05:00 "Свобода" с Волен Сидеров (п)
06:00 Новини
06:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
06:20 Архивите на АЛФА
06:40 Документален филм
07:00 Новини
07:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
07:20 "Коментар Свобода" (п)
07:30 Дух и материя" с Деница Сидерова (п)
08:00 "Добро утро, българи"
09:00 Новини
09:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
09:20 "Капитал" с Боян Аспарухов (п)
10:00 Новини
10:10 Телепазар
10:25 "Свобода" с Волен Сидеров (п)
11:25 Документален филм
11:45 Телепазар
12:00 "Новините в 12"
12:20 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
12:30 "Коментар Свобода" (п)
12:40 Архивите на АЛФА
13:00 Новини
13:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
13:20 Актуално
13:45 Телепазар
14:00 Новини
14:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
14:20 Минути за музика
14:25 Минути за музика
15:00 Новини
15:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
15:20 "На ножъ" - документална поредица
16:00 Новини
16:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
16:15 Документален филм
16:45 Телепазар
17:00 Новини
17:10 Телепазар
17:25 "Дух и материя" с Деница Сидерова (п)
18:00 Новини
18:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
18:20 Актуално
19:00 "Държавата днес" - информационна емисия
19:20 "Коментар Свобода" (п)
19:30 На живо с АЛФА
20:00 Новини
20:10 Документален филм
21:00 Новини
21:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
21:20 Архивите на АЛФА
21:30 Минути за музика
22:00 Новини
22:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
22:20 "Коментар Свобода" (п)
22:30 "Капитал" с Боян Аспарухов (п)
23:00 "Държавата днес" - (п)
23:30 "Свобода" с Волен Сидеров (п)
Thursday, 28 Jan
00:30 Минути за музика
01:00 Новини
01:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
01:20 "Коментар Свобода" (п)
01:30 "Голямата игра" (п)
02:00 Новини
02:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
02:20 Документален филм
02:40 Минути за музика
03:00 Новини
03:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
03:20 "Коментар Свобода" (п)
03:30 Архивите на АЛФА
04:00 "Добро утро, българи" - (п)
05:00 "Свобода" с Волен Сидеров (п)
06:00 Новини
06:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
06:20 Документален филм
06:40 Архивите на АЛФА
07:00 Новини
07:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
07:20 "Коментар Свобода" (п)
07:40 "Голямата игра" (п)
08:00 Добро утро, българи"
09:00 Новини
09:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
09:20 "Дух и материя" с Деница Сидерова (п)
10:00 Новини
10:10 Телепазар
10:25 "Голямата игра" с водещ Адриан Асенов
11:00 Новини
11:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
11:20 Документален филм
11:45 Телепазар
12:00 "Новините в 12"
12:20 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
12:30 "Коментар Свобода" (п)
12:40 "Капитал" с Боян Аспарухов (п)
13:00 Новини
13:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
13:20 Документален филм
13:45 Телепазар
14:00 Новините
14:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
14:20 Минути за музика
14:25 Минути за музика
15:00 Новини
15:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
15:20 "Коментар Свобода" (п)
15:30 Документален филм
16:00 Новини
16:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
16:20 "Капитал" с Боян Аспарухов (п)
16:45 Телепазар
17:00 Новини
17:10 Телепазар
17:25 "Голямата игра" с водещ Адриан Асенов
18:00 Новини
18:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
18:20 Актуално
19:00 "Държавата днес" - информационна емисия
19:20 "Коментар Свобода" (п)
19:30 На живо с АЛФА
20:00 Новини
20:10 Документален филм
21:00 Новини
21:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
21:20 Архивите на АЛФА
21:30 Минути за музика
22:00 Новини
22:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
22:20 "Коментар Свобода" (п)
22:30 "Капитал" с Боян Аспарухов (п)
23:00 "Държавата днес" - информационна емисия (п)
23:30 "Свобода" с Волен Сидеров (п)
Friday, 29 Jan
00:30 Минути за музика
01:00 Новини
01:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
01:20 Документален филм
02:00 "В окото на бурята" - (п)
03:00 "Неделя ден господен" - (п)
04:00 Добро утро, българи" - (п)
05:00 "Свобода" с Волен Сидеров (п)
06:00 Новини
06:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
06:20 Документален филм
07:00 Новини
07:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
07:20 "Коментар Свобода" (п)
07:30 "Капитал" с Боян Аспарухов
08:00 "Добро утро, българи"
09:00 Новини
09:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
09:20 "Дух и материя" с Деница Сидерова (п)
10:00 Новини
10:10 Телепазар
10:25 "Свобода" с Волен Сидеров (п)
11:25 Документален филм
11:45 Телепазар
12:00 "Новините в 12"
12:20 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
12:30 Музикална програма
12:40 "Капитал" с Боян Аспарухов
13:00 Новини
13:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
13:20 Документален филм
13:45 Телепазар
14:00 Новини
14:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
14:20 Минути за музика
14:25 Минути за музика
15:00 Новини
15:10 "Голямата игра" с Адриан Асенов (п)
15:20 "Коментар Свобода" (п)
15:30 "Голямата игра" с Адриан Асенов (п)
15:40 Минути за музика
16:00 Новини
16:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
16:20 "Капитал" с Боян Аспарухов
16:45 Телепазар
17:00 Новини
17:10 Телепазар
17:25 "Дух и материя" с Деница Сидерова (п)
17:45 Документален филм
18:00 Новини
18:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
18:20 Актуално
19:00 "Държавата днес" - информационна емисия
19:20 "Коментар Свобода" (п)
19:30 На живо с АЛФА
20:00 Новини
20:10 Документален филм
21:00 Новини
21:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
21:20 Архивите на АЛФА
21:30 Минути за музика
22:00 Новини
22:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
22:20 Архивите на АЛФА
22:30 "Коментар Свобода" (п)
22:40 "Капитал" с Боян Аспарухов (п)
23:00 "Държавата днес" - информационна емисия (п)
23:30 "Свобода" с Волен Сидеров (п)
Saturday, 30 Jan
00:30 Документален филм
01:00 "В окото на бурята" - (п)
02:00 Новини
02:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
02:20 Минути за музика
02:30 Документален филм
03:00 Новини
03:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
03:20 "Коментар Свобода" (п)
03:30 "Голямата игра" с Адриан Асенов (п)
04:00 Добро утро, българи" - (п)
05:00 "Свобода" с Волен Сидеров (п)
06:00 Новини
06:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
06:15 Документален филм
06:20 "Капитал" с Боян Аспарухов
07:00 Новини
07:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
07:20 "Коментар Свобода" (п)
07:30 Документален филм
08:00 Новини
08:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
08:20 Обзор "Сутрешен блок"
08:30 "Коментар Свобода" (п)
09:00 Новини
09:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
09:20 "Дух и материя" с Деница Сидерова (п)
10:00 Новини
10:10 Архивите на АЛФА
10:45 Телепазар
11:00 "Свобода" с Волен Сидеров
12:00 "Новините в 12"
12:20 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
12:30 Документален филм
12:45 Телепазар
13:00 Новини
13:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
13:20 Минути за музика
13:45 Телепазар
14:00 Новини
14:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
14:20 "Коментар Свобода" (п)
14:30 "Голямата игра" (п)
15:00 Новини
15:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
15:20 Документален филм
15:45 Телепазар
16:00 Новини
16:15 Телепазар
16:30 "Дух и материя" с Деница Сидерова (п)
17:00 "В окото на бурята" - публицистично предаване
18:00 Новини
18:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
18:20 Документален филм
18:45 Телепазар
19:00 "Новини
19:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
19:20 "Коментар Свобода" (п)
19:30 На живо с АЛФА
20:00 Новини
20:10 Документален филм
21:00 Новини
21:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
21:20 Архивите на АЛФА
21:30 Минути за музика
22:00 Новини
22:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
22:20 "Коментар Свобода" (п)
22:30 "Капитал" с Боян Аспарухов (п)
23:00 Новини
23:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
23:20 "Свобода" с Волен Сидеров (п)
23:30 Документален филм
Sunday, 31 Jan
00:20 Минути за музика
01:00 Новини
01:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
01:20 "Голямата игра" (п)
02:00 "В окото на бурята" (п)
03:00 Новини
03:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
03:20 "Коментар Свобода" (п)
03:40 "Капитал" с Боян Аспарухов (п)
04:00 "Неделя - ден Господен" (п)
05:00 Новини
05:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
05:20 Актуално
05:40 Минути за музика
06:00 "Свобода" с Волен Сидеров (п)
07:00 Новини
07:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
07:20 "Дух и материя" с Деница Сидерова (п)
08:00 Новини
08:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
08:20 Обзор "Сутрешен блок"
08:30 "Капитал" с Боян Аспарухов (п)
09:00 "Неделя - ден Господен"
10:00 Новини
10:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
10:20 "Коментар Свобода" (п)
10:30 Архивите на АЛФА
10:45 Телепазар
11:00 Новини
11:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
11:20 "Капитал" с Боян Аспарухов (п)
11:45 Телепазар
12:00 "Новините в 12"
12:20 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
12:30 Аривите на АЛФА
12:45 Телепазар
13:00 "Свобода" с Волен Сидеров (п)
14:00 Новини
14:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
14:20 Минути за музика
14:40 "В окото на бурята" - (п)
15:45 Телепазар
16:00 Новини
16:10 Телепазарен прозорец
16:25 "Коментар Свобода" (п)
16:35 "Капитал" с Боян Аспарухов
17:00 Новини
17:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
17:20 Документален филм
17:45 Телепазар
18:00 "Дух и материя" с Деница Сидерова
18:30 Минути за музика
19:00 Новини
19:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
19:20 "Коментар Свобода" (п)
19:30 На живо с АЛФА
21:00 Новини
21:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
21:20 Архивите на АЛФА
22:00 Новини
22:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
22:20 "Коментар Свобода" (п)
22:30 "Капитал" с Боян Аспарухов (п)
23:00 Новини
23:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
23:20 "Свобода" с Волен Сидеров (п)
Monday, 01 Feb
00:20 "В окото на бурята" (п)
01:20 "Неделя - ден Господен" (п)
02:20 Минути за музика
03:00 Новини
03:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
03:20 "Коментар Свобода" (п)
03:30 "Капитал" с Боян Аспарухов (п)
04:00 "В окото на бурята" - (п)
05:00 Новини
05:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
05:20 Актуално
05:40 Документален филм
06:00 "Свобода" с Волен Сидеров (п)
07:00 Новини
07:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
07:20 "Голямата игра" (п)
07:40 "Коментар Свобода" (п)
08:00 "Добро утро, българи"
09:00 Новини
09:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
09:20 "Дух и материя" с Деница Сидерова (п)
10:00 Новини
10:10 Телепазар
10:25 "Свобода" с Волен Сидеров (п)
11:25 "Капитал" с Боян Аспарухов (п)
11:45 Телепазар
12:00 "Новините в 12"
12:20 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
12:30 "Коментар Свобода" - (п)
12:40 Архивите на АЛФА
13:00 Новини
13:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
13:20 Актуално
13:45 Телепазар
14:00 Новини
14:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
14:20 Минути за музика
15:00 Новини
15:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
15:20 "Коментар Свобода" - (п)
15:30 Документален филм
16:00 Новини
16:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
16:20 Архивите на АЛФА
16:45 Телепазар
17:00 Новини
17:10 Телепазар
17:25 "Дух и материя" с Деница Сидерова (п)
18:00 Новини
18:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
18:20 Актуално
19:00 "Държавата днес" - информационна емисия
19:20 "Коментар Свобода"
19:30 На живо с АЛФА
21:00 Новини
21:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
21:20 Архивите на АЛФА
22:00 Новини
22:10 "ЖИВОТЪТ К`ъвто Е!"
22:20 "Коментар Свобода" - (п)
22:30 "Капитал" с Боян Аспарухов (п)
23:00 "Държавата днес" - информационна емисия (п)
23:20 "Свобода" с Волен Сидеров (п)

Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.