• мач футбол football soccer шампионска+лига
  • formula формула f1
  • баскетбол basketball NBA НБА
  • волейбол volleyball
  • тенис tennis

Planeta Folk

Monday, 14 Jun
00:00 "Мила Родино" - химн на Р. България
00:10 "Звездите на България" - музикална програма
00:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
00:40 "На мегдана" - инструментална и танцова музика
01:00 "Пъстра броеница" - музикална програма
01:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
01:40 "Пъстра броеница" - музикална програма
02:00 "Музикален пъзел" - избрани песни
02:30 "Фолк хит" - вечни песни
02:40 "Фолклорна китка" - музикална програма
03:30 "Картини от България" - музикална импресия
03:40 "Музикална съкровищница" - фолклорна програма
04:00 "Фолкмагия" - избрани песни
04:30 "Фолк хит" - вечни песни
04:40 "Златна колекция" - хитовете през годините
05:00 "Традиция и новаторство" - модерен фолк
05:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
05:40 "Росна китка" - музика за настроение
06:30 "Картини от България" - музикална импресия
06:40 "Росна китка" - музика за настроение
07:30 "Фолк хит" - вечни песни
07:40 "Златна колекция" - хитовете през годините
08:00 "Традиция и новаторство" - модерен фолк
08:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
08:40 "Звездите на България" - музикална програма
09:00 "Музикална съкровищница" - фолклорна програма
09:30 "Картини от България" - музикална импресия
09:40 "Музикален пъзел" - избрани песни
10:00 "Фолкмагия" - избрани песни
10:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
10:40 "Добра среща" - любими песни
11:30 "Поздрав от България" - музика за ценители
12:30 "Картини от България" - музикална импресия
12:40 "Наздравица" - фолклорна програма
13:30 "Фолк хит" - вечни песни
13:40 "На мегдана" - инструментална и танцова музика
14:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
14:40 "От извора" - фолклорна програма
15:30 "Картини от България" - музикална импресия
15:40 "Златна колекция" - хитовете през годините
16:00 "Традиция и новаторство" - модерен фолк
16:30 "Поздрав от България" - музика за ценители
17:30 "Фолк хит" - вечни песни
17:40 "Музикален пъзел" - избрани песни
18:00 "Пъстра броеница" - музикална програма
18:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
18:40 "Добра среща" - любими песни
19:30 "Песните на България" - тв алманах
20:00 "Поздрав от България" - музика за ценители
20:30 "Фолк хит" - вечни песни
20:40 "От извора" - фолклорна програма
21:00 "Пъстра броеница" - музикална програма
21:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
21:40 "Наздравица" - фолклорна програма
22:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
22:40 "Музикална съкровищница" - фолклорна програма
23:30 "Фолк хит" - вечни песни
23:40 "Фолкмагия" - избрани песни
Tuesday, 15 Jun
00:00 "Мила Родино" - химн на Р. България
00:10 "Звездите на България" - музикална програма
00:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
00:40 "На мегдана" - инструментална и танцова музика
01:00 "Пъстра броеница" - музикална програма
01:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
01:40 "Пъстра броеница" - музикална програма
02:00 "Музикален пъзел" - избрани песни
02:30 "Фолк хит" - вечни песни
02:40 "Фолклорна китка" - музикална програма
03:30 "Картини от България" - музикална импресия
03:40 "Музикална съкровищница" - фолклорна програма
04:00 "Фолкмагия" - избрани песни
04:30 "Фолк хит" - вечни песни
04:40 "Златна колекция" - хитовете през годините
05:00 "Традиция и новаторство" - модерен фолк
05:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
05:40 "Росна китка" - музика за настроение
06:30 "Картини от България" - музикална импресия
06:40 "Росна китка" - музика за настроение
07:30 "Фолк хит" - вечни песни
07:40 "Златна колекция" - хитовете през годините
08:00 "Традиция и новаторство" - модерен фолк
08:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
08:40 "Звездите на България" - музикална програма
09:00 "Музикална съкровищница" - фолклорна програма
09:30 "Картини от България" - музикална импресия
09:40 "Музикален пъзел" - избрани песни
10:00 "Фолкмагия" - избрани песни
10:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
10:40 "Добра среща" - любими песни
11:30 "Поздрав от България" - музика за ценители
12:30 "Картини от България" - музикална импресия
12:40 "Наздравица" - фолклорна програма
13:30 "Фолк хит" - вечни песни
13:40 "На мегдана" - инструментална и танцова музика
14:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
14:40 "От извора" - фолклорна програма
15:30 "Картини от България" - музикална импресия
15:40 "Златна колекция" - хитовете през годините
16:00 "Традиция и новаторство" - модерен фолк
16:30 "Поздрав от България" - музика за ценители
17:30 "Фолк хит" - вечни песни
17:40 "Музикален пъзел" - избрани песни
18:00 "Пъстра броеница" - музикална програма
18:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
18:40 "Добра среща" - любими песни
19:30 "Това е България" - тв пътешествие
20:00 "Поздрав от България" - музика за ценители
20:30 "Фолк хит" - вечни песни
20:40 "От извора" - фолклорна програма
21:00 "Пъстра броеница" - музикална програма
21:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
21:40 "Наздравица" - фолклорна програма
22:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
22:40 "Музикална съкровищница" - фолклорна програма
23:30 "Фолк хит" - вечни песни
23:40 "Фолкмагия" - избрани песни
Wednesday, 16 Jun
00:00 "Мила Родино" - химн на Р. България
00:10 "Звездите на България" - музикална програма
00:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
00:40 "На мегдана" - инструментална и танцова музика
01:00 "Пъстра броеница" - музикална програма
01:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
01:40 "Пъстра броеница" - музикална програма
02:00 "Музикален пъзел" - избрани песни
02:30 "Фолк хит" - вечни песни
02:40 "Фолклорна китка" - музикална програма
03:30 "Картини от България" - музикална импресия
03:40 "Музикална съкровищница" - фолклорна програма
04:00 "Фолкмагия" - избрани песни
04:30 "Фолк хит" - вечни песни
04:40 "Златна колекция" - хитовете през годините
05:00 "Традиция и новаторство" - модерен фолк
05:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
05:40 "Росна китка" - музика за настроение
06:30 "Картини от България" - музикална импресия
06:40 "Росна китка" - музика за настроение
07:30 "Фолк хит" - вечни песни
07:40 "Златна колекция" - хитовете през годините
08:00 "Традиция и новаторство" - модерен фолк
08:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
08:40 "Звездите на България" - музикална програма
09:00 "Музикална съкровищница" - фолклорна програма
09:30 "Картини от България" - музикална импресия
09:40 "Музикален пъзел" - избрани песни
10:00 "Фолкмагия" - избрани песни
10:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
10:40 "Добра среща" - любими песни
11:30 "Песните на България" - тв алманах
12:00 "Поздрав от България" - музика за ценители
12:30 "Картини от България" - музикална импресия
12:40 "Наздравица" - фолклорна програма
13:30 "Фолк хит" - вечни песни
13:40 "На мегдана" - инструментална и танцова музика
14:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
14:40 "От извора" - фолклорна програма
15:30 "Картини от България" - музикална импресия
15:40 "Златна колекция" - хитовете през годините
16:00 "Традиция и новаторство" - модерен фолк
16:30 "Поздрав от България" - музика за ценители
17:30 "Фолк хит" - вечни песни
17:40 "Музикален пъзел" - избрани песни
18:00 "Пъстра броеница" - музикална програма
18:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
18:40 "Добра среща" - любими песни
19:30 "Гласовете на България" - тв алманах
20:00 "Поздрав от България" - музика за ценители
20:30 "Фолк хит" - вечни песни
20:40 "От извора" - фолклорна програма
21:00 "Пъстра броеница" - музикална програма
21:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
21:40 "Наздравица" - фолклорна програма
22:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
22:40 "Музикална съкровищница" - фолклорна програма
23:30 "Фолк хит" - вечни песни
23:40 "Фолкмагия" - избрани песни
Thursday, 17 Jun
00:00 "Мила Родино" - химн на Р. България
00:10 "Звездите на България" - музикална програма
00:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
00:40 "На мегдана" - инструментална и танцова музика
01:00 "Пъстра броеница" - музикална програма
01:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
01:40 "Пъстра броеница" - музикална програма
02:00 "Музикален пъзел" - избрани песни
02:30 "Фолк хит" - вечни песни
02:40 "Фолклорна китка" - музикална програма
03:30 "Картини от България" - музикална импресия
03:40 "Музикална съкровищница" - фолклорна програма
04:00 "Фолкмагия" - избрани песни
04:30 "Фолк хит" - вечни песни
04:40 "Златна колекция" - хитовете през годините
05:00 "Традиция и новаторство" - модерен фолк
05:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
05:40 "Росна китка" - музика за настроение
06:30 "Картини от България" - музикална импресия
06:40 "Росна китка" - музика за настроение
07:30 "Фолк хит" - вечни песни
07:40 "Златна колекция" - хитовете през годините
08:00 "Традиция и новаторство" - модерен фолк
08:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
08:40 "Звездите на България" - музикална програма
09:00 "Музикална съкровищница" - фолклорна програма
09:30 "Картини от България" - музикална импресия
09:40 "Музикален пъзел" - избрани песни
10:00 "Фолкмагия" - избрани песни
10:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
10:40 "Добра среща" - любими песни
11:30 "Това е България" - тв пътешествие
12:00 "Поздрав от България" - музика за ценители
12:30 "Картини от България" - музикална импресия
12:40 "Наздравица" - фолклорна програма
13:30 "Фолк хит" - вечни песни
13:40 "На мегдана" - инструментална и танцова музика
14:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
14:40 "От извора" - фолклорна програма
15:30 "Картини от България" - музикална импресия
15:40 "Златна колекция" - хитовете през годините
16:00 "Традиция и новаторство" - модерен фолк
16:30 "Песните на България" - тв алманах
17:00 "Поздрав от България" - музика за ценители
17:30 "Фолк хит" - вечни песни
17:40 "Музикален пъзел" - избрани песни
18:00 "Пъстра броеница" - музикална програма
18:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
18:40 "Добра среща" - любими песни
19:30 "Поздрав от България" - музика за ценители
20:30 "Фолк хит" - вечни песни
20:40 "От извора" - фолклорна програма
21:00 "Пъстра броеница" - музикална програма
21:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
21:40 "Наздравица" - фолклорна програма
22:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
22:40 "Музикална съкровищница" - фолклорна програма
23:30 "Фолк хит" - вечни песни
23:40 "Фолкмагия" - избрани песни
Friday, 18 Jun
00:00 "Мила Родино" - химн на Р. България
00:10 "Звездите на България" - музикална програма
00:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
00:40 "На мегдана" - инструментална и танцова музика
01:00 "Пъстра броеница" - музикална програма
01:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
01:40 "Пъстра броеница" - музикална програма
02:00 "Музикален пъзел" - избрани песни
02:30 "Фолк хит" - вечни песни
02:40 "Фолклорна китка" - музикална програма
03:30 "Картини от България" - музикална импресия
03:40 "Музикална съкровищница" - фолклорна програма
04:00 "Фолкмагия" - избрани песни
04:30 "Фолк хит" - вечни песни
04:40 "Златна колекция" - хитовете през годините
05:00 "Традиция и новаторство" - модерен фолк
05:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
05:40 "Росна китка" - музика за настроение
06:30 "Картини от България" - музикална импресия
06:40 "Росна китка" - музика за настроение
07:30 "Фолк хит" - вечни песни
07:40 "Златна колекция" - хитовете през годините
08:00 "Традиция и новаторство" - модерен фолк
08:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
08:40 "Звездите на България" - музикална програма
09:00 "Музикална съкровищница" - фолклорна програма
09:30 "Картини от България" - музикална импресия
09:40 "Музикален пъзел" - избрани песни
10:00 "Фолкмагия" - избрани песни
10:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
10:40 "Добра среща" - любими песни
11:30 "Гласовете на България" - тв алманах
12:00 "Поздрав от България" - музика за ценители
12:30 "Картини от България" - музикална импресия
12:40 "Наздравица" - фолклорна програма
13:30 "Фолк хит" - вечни песни
13:40 "На мегдана" - инструментална и танцова музика
14:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
14:40 "От извора" - фолклорна програма
15:30 "Картини от България" - музикална импресия
15:40 "Златна колекция" - хитовете през годините
16:00 "Традиция и новаторство" - модерен фолк
16:30 "Поздрав от България" - музика за ценители
17:30 "Фолк хит" - вечни песни
17:40 "Музикален пъзел" - избрани песни
18:00 "Пъстра броеница" - музикална програма
18:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
18:40 "Добра среща" - любими песни
19:30 "Поздрав от България" - музика за ценители
20:30 "Фолк хит" - вечни песни
20:40 "От извора" - фолклорна програма
21:00 "Пъстра броеница" - музикална програма
21:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
21:40 "Наздравица" - фолклорна програма
22:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
22:40 "Музикална съкровищница" - фолклорна програма
23:30 "Фолк хит" - вечни песни
23:40 "Фолкмагия" - избрани песни
Saturday, 19 Jun
00:00 "Мила Родино" - химн на Р. България
00:10 "Звездите на България" - музикална програма
00:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
00:40 "На мегдана" - инструментална и танцова музика
01:00 "Пъстра броеница" - музикална програма
01:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
01:40 "Пъстра броеница" - музикална програма
02:00 "Музикален пъзел" - избрани песни
02:30 "Фолк хит" - вечни песни
02:40 "Фолклорна китка" - музикална програма
03:30 "Картини от България" - музикална импресия
03:40 "Музикална съкровищница" - фолклорна програма
04:00 "Фолкмагия" - избрани песни
04:30 "Фолк хит" - вечни песни
04:40 "Златна колекция" - хитовете през годините
05:00 "Традиция и новаторство" - модерен фолк
05:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
05:40 "Росна китка" - музика за настроение
06:30 "Картини от България" - музикална импресия
06:40 "Росна китка" - музика за настроение
07:30 "Фолк хит" - вечни песни
07:40 "Златна колекция" - хитовете през годините
08:00 "Традиция и новаторство" - модерен фолк
08:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
08:40 "Звездите на България" - музикална програма
09:00 "Музикална съкровищница" - фолклорна програма
09:30 "Картини от България" - музикална импресия
09:40 "Музикален пъзел" - избрани песни
10:00 "Фолкмагия" - избрани песни
10:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
10:40 "Добра среща" - любими песни
11:30 "Поздрав от България" - музика за ценители
12:30 "Картини от България" - музикална импресия
12:40 "Наздравица" - фолклорна програма
13:30 "Фолк хит" - вечни песни
13:40 "На мегдана" - инструментална и танцова музика
14:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
14:40 "От извора" - фолклорна програма
15:30 "Картини от България" - музикална импресия
15:40 "Златна колекция" - хитовете през годините
16:00 "Традиция и новаторство" - модерен фолк
16:30 "Поздрав от България" - музика за ценители
17:30 "Фолк хит" - вечни песни
17:40 "Музикален пъзел" - избрани песни
18:00 "Пъстра броеница" - музикална програма
18:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
18:40 "Добра среща" - любими песни
19:30 "Поздрав от България" - музика за ценители
20:30 "Фолк хит" - вечни песни
20:40 "От извора" - фолклорна програма
21:00 "Пъстра броеница" - музикална програма
21:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
21:40 "Наздравица" - фолклорна програма
22:30 "Планета Фолк представя" - новите хитове
22:40 "Музикална съкровищница" - фолклорна програма
23:30 "Фолк хит" - вечни песни
23:40 "Фолкмагия" - избрани песни

Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.

Съвет за електронни медии: Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69, Тел: 02/ 9708810, E-mail: office@cem.bg, https://www.cem.bg/